המעבר לשעון קיץ  2013 יהיה בתאריך 29.3.2013 בשעה 2:00

Israel and Libya time zone update for Windows operating systems

http://support.microsoft.com/kb/2794119

Advertisements